31 stycznia 2018

Konkurs filmowy „Mój zawód – moja przyszłość”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie
oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych
w województwie świętokrzyskim

Serdecznie zapraszam Państwa do aktywnego uczestnictwa w Konkursie Filmowym „MÓJ ZAWÓD – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”.

Celem konkursu jest upowszechnienie informacji na tematów wybranych zawodów szkolnictwa zawodowego i  zachęcenie uczniów do świadomego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej. Udział w konkursie pozwoli  młodzieży na stworzenie oryginalnych projektów prac promujących ciekawe zawody oraz rozbudzanie ich kreatywności.

Koordynatorem konkursu w Kuratorium Oświaty w Kielcach jest wizytator Małgorzata Zielińska Perczak – pokój 321, tel. 41 342-18-20, adres e-mail:malgorzata.zielinska@kuratorium.kielce.pl

Prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i załącznikami w postaci podpisanych oświadczeń należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs Filmowy” w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, pokój nr 231, lub przesyłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3
25- 516 Kielce

Termin dostarczania prac konkursowych: do 12 marca 2018 r. do godz. 15.00.

Jeszcze raz zapraszam Państwa i wszystkich uczniów oddziałów gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w Konkursie.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki