4 lutego 2019

Punkty konsultacyjne

Zgodnie z realizacją polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/​2018 Świętokrzyski Kurator Oświaty zainicjował projekt „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej”.

W myśl założeń projektu w szkołach i placówkach województwa świętokrzyskiego powstały punkty konsultacyjne, które wspomagać będą nauczycieli szkół ogólnodostępnych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 Punkty Konsultacyjne w województwie świętokrzyskim
utworzone w ramach „
Wojewódzkiego projektu wsparcia szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
i upowszechnianiem edukacji włączającej”

Lp. Nazwa szkoły lub placówki
Lokalizacja Punktu Konsultacyjnego
Adres Powiat
1. Specjalny Ośrodek Szkolno‐​Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku‐​Zdroju ul. Rehabilitacyjna 1

28–100 Busko‐​Zdrój

buski
2. Poradnia Psychologiczno‐​Pedagogiczna w Busku‐​Zdroju ul. Adama Mickiewicza 27

28–100 Busko‐​Zdrój

buski
3. Specjalny Ośrodek Szkolno‐​Wychowawczy w Broninie Bronina 59

28–100 Busko‐​Zdrój

buski
4. Zespół Szkół Specjalnych w Busku‐​Zdroju ul. dr Starkiewicza 1

28–100 Busko‐​Zdrój

buski
5. Poradnia Psychologiczno‐​Pedagogiczna w Jędrzejowie ul. Wł. Reymonta 1

28–300 Jędrzejów

jędrzejowski
6. Poradnia Psychologiczno‐​Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej ul. Partyzantów 29

28–500 Kazimierza Wielka

kazimierski
7. Powiatowa Poradnia Psychologiczno‐​Pedagogiczna w Piekoszowie ul. Częstochowska 110

26–065 Piekoszów,

kielecki
8. Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie Rembów 52

26–035 Raków

kielecki
9. Powiatowa Poradnia Psychologiczno‐​Pedagogiczna w Bodzentynie ul. Wolności 1 A

26–010 Bodzentyn

kielecki
10. Powiatowa Poradnia Psychologiczno‐ Pedagogiczna w Chmielniku ul.Furmańska 1A

26–020 Chmielnik

kielecki
11. Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu Podzamcze 46

26–060 Chęciny

kielecki
12. Poradnia Psychologiczno‐​Pedagogiczna w Końskich ul. Krakowska 38

26–200 Końskie

konecki
13. Specjalny Ośrodek Szkolno‐​Wychowawczy w Baryczy Barycz 64

26–200 Końskie

konecki
14. Zespół Poradni Psychologiczno‐​Pedagogicznych w Opatowie ul. Sienkiewicza 17

27–500 Opatów

opatowski
15. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Sienkiewicza 67

27–400 Ostrowiec Św.

ostrowiecki
16. Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Iłżecka 33

27–400 Ostrowiec Św.

ostrowiecki
17. Poradnia Psychologiczno‐​Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Żeromskiego 5

27–400 Ostrowiec Św.

ostrowiecki
18. Poradnia Psychologiczno‐​Pedagogiczna w Pińczowie ul. Spółdzielcza 6

28–400 Pińczów

pińczowski
19. Ośrodek Rehabilitacyjno‐​Edukacyjny „Radość Życia” w Sandomierzu ul. Opatowska 10

27–600 Sandomierz

sandomierski
20. Poradnia Psychologiczno‐​Pedagogiczna w Sandomierzu ul. Mickiewicza 34

27–600 Sandomierz

sandomierski
21. Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku‐​Kamiennej Plac Floriański 1

26–110 Skarżysko‐​Kamienna

skarżyski
22. Specjalny Ośrodek Szkolno‐​Wychowawczy w Starachowicach ul. Staszica 16

27–200 Starachowice

starachowicki
23. Publiczna Poradnia Psychologiczno‐​Pedagogiczna w Staszowie ul. Koszarowa 7

28–200 Staszów

staszowski
24. Poradnia Psychologiczno‐​Pedagogiczna we Włoszczowie ul. Jana III Sobieskiego 38

29–100 Włoszczowa

włoszczowski
25. Zespół Placówek Szkolno‐​Wychowawczych w Kielcach ul. Jagiellońska 30

25–608 Kielce

Miasto Kielce
26. Szkoła Podstawowa nr 14 w Kielcach ul. Szkolna 29

25–604 Kielce

Miasto Kielce
27. Specjalny Ośrodek Szkolno‐​Wychowawczy nr 2 w Kielcach ul. Kryształowa 6

25–705 Kielce

Miasto Kielce
28. Szkoła Podstawowa nr 33 im. I. J. Paderewskiego w Kielcach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42

25–431 Kielce

Miasto Kielce
29. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kielcach Dobromyśl 44

25–820 Kielce

Miasto Kielce
30. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach ul. Jasna 20

25–001 Kielce

Miasto Kielce
31. Poradnia Psychologiczno‐​Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Żeromskiego 5

27–400 Ostrowiec Świętokrzyski

ostrowiecki
32. Miejski Zespół Poradni Psychologiczno‐​Pedagogicznych w Kielcach ul. Urzędnicza 16

25–729 Kielce

Miasto Kielce

Załączniki

PK‐​1
Data: 2018‐​01‐​30, rozmiar: 15 KB
PK‐​2
Data: 2018‐​01‐​30, rozmiar: 21 KB
PK‐​3
Data: 2018‐​01‐​30, rozmiar: 14 KB
PK‐​4
Data: 2018‐​01‐​30, rozmiar: 15 KB
PK‐​5
Data: 2018‐​01‐​30, rozmiar: 14 KB
PK‐​6
Data: 2018‐​01‐​30, rozmiar: 16 KB
PK‐​7
Data: 2018‐​01‐​30, rozmiar: 15 KB
PK‐​8
Data: 2018‐​01‐​30, rozmiar: 14 KB
PK‐​9
Data: 2018‐​01‐​30, rozmiar: 16 KB
PK‐​10
Data: 2018‐​01‐​30, rozmiar: 17 KB
PK‐​11
Data: 2018‐​01‐​30, rozmiar: 14 KB
PK‐​12
Data: 2018‐​01‐​30, rozmiar: 15 KB
PK‐​13
Data: 2018‐​01‐​30, rozmiar: 16 KB
PK‐​14
Data: 2018‐​01‐​30, rozmiar: 14 KB
PK‐​15
Data: 2018‐​01‐​30, rozmiar: 14 KB
PK‐​16
Data: 2018‐​01‐​30, rozmiar: 15 KB
PK‐​17
Data: 2018‐​01‐​30, rozmiar: 15 KB
PK‐​18
Data: 2018‐​01‐​30, rozmiar: 15 KB
PK‐​19
Data: 2018‐​01‐​30, rozmiar: 12 KB
PK‐​20
Data: 2018‐​01‐​30, rozmiar: 14 KB
PK‐​21
Data: 2018‐​01‐​30, rozmiar: 15 KB
PK‐​22
Data: 2018‐​01‐​30, rozmiar: 14 KB
PK‐​23
Data: 2018‐​01‐​30, rozmiar: 15 KB
PK‐​24
Data: 2018‐​01‐​30, rozmiar: 14 KB
PK‐​25
Data: 2018‐​01‐​30, rozmiar: 14 KB
PK‐​26
Data: 2018‐​01‐​30, rozmiar: 17 KB
PK‐​27
Data: 2018‐​01‐​30, rozmiar: 14 KB
PK‐​28
Data: 2018‐​03‐​02, rozmiar: 14 KB
PK‐​29
Data: 2018‐​03‐​28, rozmiar: 18 KB
PK‐​30
Data: 2018‐​03‐​28, rozmiar: 15 KB
PK‐​31
Data: 2018‐​07‐​19, rozmiar: 15 KB
PK‐​32
Data: 2019‐​02‐​04, rozmiar: 25 KB