7 września 2021

Punkty konsultacyjne

Zgodnie z realizacją polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 Świętokrzyski Kurator Oświaty zainicjował projekt „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej”.

W myśl założeń projektu w szkołach i placówkach województwa świętokrzyskiego powstały punkty konsultacyjne, które wspomagają nauczycieli szkół ogólnodostępnych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 Punkty Konsultacyjne w województwie świętokrzyskim
utworzone w ramach „
Wojewódzkiego projektu wsparcia szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
i upowszechnianiem edukacji włączającej”

Lp. Numer Punktu Numer RSPO Nazwa szkoły / placówki
(Lokalizacja punktu konsultacyjnego)
Powiat Adres Telefon, e-mail, strona www
1 PK-1 5780 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU – ZDROJU buski Busko-Zdrój, ul. Rehabilitacyjna 1
28-100 Busko-Zdrój
0413784119
sekretariat@buskososw.internetdsl.pl
sosw.busko.pl
2 PK-2 3185 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BUSKU-ZDROJU buski Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 120
28-100 Busko-Zdrój
0412345670
sekretariat@ppp.busko.pl
ppp.busko.pl
3 PK-3 5779 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BRONINIE buski Bronina, 59
28-100 Busko-Zdrój
0413786858
sosw@sosw-bronina.edu.pl
www.sosw-bronina.edu.pl
4 PK-4 5778 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W BUSKU – ZDROJU buski Busko-Zdrój, ul. Szymona Starkiewicza 1
28-100 Busko-Zdrój
0413703406
sekretariat@zssgorkabusko.pl
www.zssgorkabusko.pl
5 PK-5 35227 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W JĘDRZEJOWIE jędrzejowski Jędrzejów, ul. Władysława Stanisława Reymonta 1
28-300 Jędrzejów
0413861722
poradnia.jedrzejow@poczta.onet.pl
www.pppjedrzejow.pl
6 PK-6 46568 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KAZIMIERZY WIELKIEJ kazimierski Kazimierza Wielka, ul. Partyzantów 29
28-500 Kazimierza Wielka
413521349
dyrektor@poradnia.kazimierzaw.pl
www.poradnia.kazimierzaw.pl
7 PK-7 5882 POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PIEKOSZOWIE kielecki Piekoszów, ul. Częstochowska 110
26-065 Piekoszów
413061115
ppp_piekoszow@poczta.onet.pl
http://www.ppp-piekoszow.pl/
8 PK-8 5999 POWIATOWY MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W REMBOWIE kielecki Rembów, 52
26-035 Raków
413535114
sekretariat@mowrembow.edu.pl
www.mowrembow.edu.pl
9 PK-9 5797 POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BODZENTYNIE kielecki Bodzentyn, ul. Wolności 1A
26-010 Bodzentyn
413115020
pppbodzentyn@op.pl
http://www.pppbodzentyn.pl/
10 PK-10 5832 POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W CHMIELNIKU kielecki Chmielnik, ul. Furmańska 1A
26-020 Chmielnik
413544217
poradniachmielnik@poczta.onet.pl
http://www.pppchmielnik.pl/
11 PK-11 5435 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOŃSKICH konecki Końskie, ul. Krakowska 38
26-200 Końskie
413723400
ppp.konskie@wp.pl
12 PK-12 5411 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY konecki Barycz, 64
26-200 Końskie
413725219
sosw.barycz@onet.pl
http://www.soswbarycz.szkolnastrona.pl/
13 PK-13 27644 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OPATOWIE opatowski Opatów, ul. Henryka Sienkiewicza 17
27-500 Opatów
158682636
poradnia_opatow@op.pl
14 PK-14 4299 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ostrowiecki Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Henryka Sienkiewicza 67
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
412482440
pdmsosw@poczta.fm
www.mos.ostrowiec.pl
15 PK-15 15246 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ostrowiecki Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 33
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
412634499
sekretariat@zss.ostrowiec.pl
www.zssostrowiec.edupage.org
16 PK-16 3866 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PIŃCZOWIE pińczowski Pińczów, ul. Spółdzielcza 6
28-400 Pińczów
413574701
ppp_pinczow@wp.pl
17 PK-17 75917 OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNY „RADOŚĆ ŻYCIA” DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ sandomierski Sandomierz, ul. Opatowska 10
27-600 Sandomierz
156445532
edukacja@sandomierz.caritas.pl
18 PK-18 75948 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SANDOMIERZU sandomierski Sandomierz, ul. Adama Mickiewicza 34
27-600 Sandomierz
158323204
ppp1sandomierz@op.pl
ppp.sandomierz.pl
19 PK-19 121213 POWIATOWE CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ skarżyski Skarżysko-Kamienna, pl. Floriański 1
26-110 Skarżysko-Kamienna
412530686
ppp@pcreskarzysko.pl
pcreskarzysko.pl
20 PK-20 27448 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W STARACHOWICACH starachowicki Starachowice, ul. Stanisława Staszica 16
27-200 Starachowice
412747173
soswstce@pro.onet.pl
21 PK-21 40165 PUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W STASZOWIE staszowski Staszów, ul. Koszarowa 7
28-200 Staszów
158643759
staszpor@op.pl
http://pppstaszow.staszowski.eu/
22 PK-22 55376 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE włoszczowski Włoszczowa, ul. Jana III Sobieskiego 38
29-100 Włoszczowa
413943319
pppwloszczowa@poczta.onet.pl
pppwloszczowa.com.pl
23 PK-23 5741 ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH W KIELCACH m. Kielce Kielce, ul. Jagiellońska 30
25-608 Kielce
413676278
zpswkielce@poczta.onet.pl
www.zpsw.kielce.eu
24 PK-24 6550 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 SPECJALNA IM. KAROLA WOJTYŁY-PAPIEŻA POLAKA W KIELCACH m. Kielce Kielce, ul. Szkolna 29
25-604 Kielce
413676284
sekretariat@zssnr1.kielce.eu
25 PK-25 4557 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W KIELCACH m. Kielce Kielce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42
25-431 Kielce
413676491
dyrektor@sp33.kielce.eu
www.sp33kielce.edu.pl
26 PK-26 4952 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W KIELCACH m. Kielce Kielce, ul. Kryształowa 6
25-751 Kielce
413676282
sekretariat@sosw2.kielce.eu
www.sosw2.kielce.eu
27 PK-27 4294 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KIELCACH m. Kielce Kielce, ul. Dobromyśl 44
25-820 Kielce
413453625
mow.kielce@poczta.onet.eu
28 PK-28 5965 POWIATOWY MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W PODZAMCZU kielecki Podzamcze, 46
26-060 Chęciny
413151072
sekretariat@mowpodzamcze.pl
www.mowpodzamcze.com.pl
29 PK-29 8204 SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY W KIELCACH m. Kielce Kielce, ul. Jasna 20/22
25-523 Kielce
413676189
spi11@spi11.kielce.eu
spi11.kielce.eu
30 PK-30 15009 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ostrowiecki Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Stefana Żeromskiego 5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
412665944
dyrektor@pp-p.ostrowiec.pl
31 PK-31 4898 MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH m. Kielce Kielce, ul. Urzędnicza 16
25-729 Kielce
413676728
sekretariat@mzppp.kielce.eu
32 PK-32 119637 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIADCE kielecki Śniadka Druga, 19a
26-010 Bodzentyn
413115327
spsniadka2@o2.pl

Załączniki

PK-1
Data: 2021-09-29, typ pliku: DOCX, rozmiar: 16 KB
PK-2
Data: 2018-01-30, typ pliku: DOCX, rozmiar: 21 KB
PK-3
Data: 2018-01-30, typ pliku: DOCX, rozmiar: 14 KB
PK-4
Data: 2018-01-30, typ pliku: DOCX, rozmiar: 15 KB
PK-5
Data: 2018-01-30, typ pliku: DOCX, rozmiar: 14 KB
PK-6
Data: 2018-01-30, typ pliku: DOCX, rozmiar: 16 KB
PK-7
Data: 2018-01-30, typ pliku: DOCX, rozmiar: 15 KB
PK-8
Data: 2018-01-30, typ pliku: DOCX, rozmiar: 14 KB
PK-9
Data: 2021-09-29, typ pliku: DOCX, rozmiar: 0 B
PK-10
Data: 2018-01-30, typ pliku: DOCX, rozmiar: 17 KB
PK-11
Data: 2018-01-30, typ pliku: DOCX, rozmiar: 14 KB
PK-12
Data: 2018-01-30, typ pliku: DOCX, rozmiar: 15 KB
PK-13
Data: 2018-01-30, typ pliku: DOCX, rozmiar: 16 KB
PK-14
Data: 2018-01-30, typ pliku: DOCX, rozmiar: 14 KB
PK-15
Data: 2018-01-30, typ pliku: DOCX, rozmiar: 14 KB
PK-16
Data: 2018-01-30, typ pliku: DOCX, rozmiar: 15 KB
PK-17
Data: 2018-01-30, typ pliku: DOCX, rozmiar: 15 KB
PK-18
Data: 2018-01-30, typ pliku: DOCX, rozmiar: 15 KB
PK-19
Data: 2018-01-30, typ pliku: DOCX, rozmiar: 12 KB
PK-20
Data: 2018-01-30, typ pliku: DOCX, rozmiar: 14 KB
PK-21
Data: 2018-01-30, typ pliku: DOCX, rozmiar: 15 KB
PK-22
Data: 2018-01-30, typ pliku: DOCX, rozmiar: 14 KB
PK-23
Data: 2018-01-30, typ pliku: DOCX, rozmiar: 15 KB
PK-24
Data: 2018-01-30, typ pliku: DOCX, rozmiar: 14 KB
PK-25
Data: 2021-09-29, typ pliku: DOCX, rozmiar: 15 KB
PK-26
Data: 2018-01-30, typ pliku: DOCX, rozmiar: 17 KB
PK-27
Data: 2018-01-30, typ pliku: DOCX, rozmiar: 14 KB
PK-28
Data: 2018-03-02, typ pliku: DOCX, rozmiar: 14 KB
PK-29
Data: 2018-03-28, typ pliku: DOCX, rozmiar: 18 KB
PK-30
Data: 2018-03-28, typ pliku: DOCX, rozmiar: 15 KB
PK-31
Data: 2021-09-29, typ pliku: DOCX, rozmiar: 13 KB
PK-32
Data: 2021-09-29, typ pliku: DOCX, rozmiar: 8 KB