26 stycznia 2018

Komunikat w sprawie sporządzenie informacji w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2017

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie
i Wójtowie Gmin

Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do wszystkich Państwa z uprzejmą prośbą o sporządzenie informacji według załączonego wzoru, w terminie do dnia 1 lutego br. w zakresie wykorzystanych i rozliczonych dotacji udzielonych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2017.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) ostateczny termin zwrotu niewykorzystanych dotacji z 2017 r. przypada na 31 stycznia br.

Informację należy przekazać w formie papierowej oraz elektronicznej na adres: izabela.bartnik@kuratorium.kielce.pl

Rozliczenia proszę dokonać z dokładnością do złotych i groszy.

Nr telefonu kontaktowego: 041-342-19-06 (P. Jadwiga Piwowar).

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Zał do rozlicz. dział 854
Data: 2018-01-26, typ pliku: XLS, rozmiar: 27 KB
Zał do rozlicz. dział 801
Data: 2018-01-26, typ pliku: XLS, rozmiar: 27 KB