26 stycznia 2018

Spotkanie z dr. Tomaszem Łabuszewskim „Polska powojenna: wojna domowa czy nowa okupacja?” z cyklu „Kłopoty z historią” w Przystanku Historia IPN

30 stycznia 2018 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Kłopoty z historią”, w którym podejmowane są zagadnienia dotyczące najnowszej historii Polski, nierzadko kwestii spornych i skomplikowanych.

Spotkanie dr. Tomaszem Łabuszewskim poświęcone będzie sytuacji Polski po przekroczeniu w styczniu 1944 r. przez Armię Czerwoną granic II Rzeczpospolitej. Czy rozpoczęta wówczas przez podziemie niepodległościowe walka z komunistami miała charakter wojny domowej, którą toczą między sobą obywatele tego samego kraju? Jak na ocenę ówczesnych wydarzeń wpływa fakt, że nową „ludową władzę” wspierały znaczące siły sowieckie? Z drugiej strony, podziemie niepodległościowe zwalczali przecież Polacy pracujący w UB, MO i pełniący służbę w KBW. Poruszona zostanie także kwestia, w jakim stopniu używanie, w odniesieniu do ówczesnych wydarzeń, terminu „wojna domowa” służyło legitymizowaniu powojennej władzy
w Polsce.