26 stycznia 2018

II Międzynarodowy, IV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Hubal”

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego pseudonim “Hubal” w Biskupcu, zaprasza uczniów szkół podstawowych z klas I-VII oraz uczniów klas gimnazjalnych do udziału w „II Międzynarodowym, IV Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Hubal”.

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży postaci majora
Henryka Dobrzańskiego pseudonim „Hubal”, kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych, budzenie szacunku do dokonań minionych pokoleń. Konkurs ma także na celu rozwijanie uzdolnień literackich i rozbudzanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do samodzielnego zdobywania informacji.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie pracy konkursowej wraz z metryczką konkursową. Termin nadsyłania prac mija 30 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje: