25 stycznia 2018

(WAŻNE – korekta strzelnic) Informacja MEN dotycząca monitorowania zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach

Dyrektorzy szkół i placówek prowadzących strzelnice
z terenu województwa świętokrzyskiego,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 prowadzone będzie monitorowanie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach.

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej przez elektroniczną platformę nadzoru pedagogicznego www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy szkół wypełnią zamieszczony tam arkusz, wcześniej dostępny w wersji tekstowej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Pod adresem internetowym: https://men.gov.pl/pl/iakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny, będą dostępne: tekstowa wersja arkusza monitorowania oraz harmonogram monitorowania. Jednocześnie zobowiązuje się dyrektorów wskazanych do monitorowania szkół
do sprawdzenia dostępności logowania do platformy www.seo2.npseo.pl oraz aktualności danych dotyczących szkół.

Arkusz monitorowania jest dostępny dla dyrektorów szkół na platformie
od 18 stycznia 2018 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących arkusza proszę o kontakt z Panią Magdaleną Krzywosądzką, pracownikiem Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego – tel. 22 34 74 428 lub z sekretariatem DWKI – tel. 22 34 74 228.

Wykaz szkół/placowek objetych monitorowaniem strzelnic (po korekcie).