22 stycznia 2018

Monitorowanie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół ogólnodostępnych

Dyrektorzy szkół i placówek ogólnodostępnych
z terenu województwa świętokrzyskiego,

przypominam, że dobiega końca termin wypełniania arkuszy na platformie SEO (31 stycznia 2018).

Proszę nie odkładać wypełniania ww. arkuszy na ostatnią chwilę, tym bardziej że część szkół/placówek dyrektor musi zgłosić na SEO np. szkoły branżowe.

W przypadku problemów technicznych z platformą SEO proszę o zapoznanie się z komunikatem:

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik