22 stycznia 2018

ŚCDN: Studia podyplomowe Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się

Centrum Edukacji Obywatelskiej i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnych, trzysemestralnych studiach podyplomowych Akademii Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się (ALO SUS). Studia współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach projektu „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli”.

Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się to bezpłatne studia podyplomowe dzięki którym:

 • poprawisz nauczanie służące rozwijaniu kompetencji kluczowych, które ułatwią uczniom odnalezienie się na rynku pracy,
 • zorganizujesz proces wspomagania pracy nauczycieli w swojej placówce,
 • skoncentrujesz pracę szkoły/przedszkola na efektywnym nauczaniu.

Program Akademia Liderów Oświaty Szkoły Uczącej Się (ALO SUS) adresowany jest do osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych w województwie świętokrzyskim:

 • dyrektorów i wicedyrektorów szkół
 • dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli
 • kierowników zespołów przedmiotowych
 • kierowników świetlic.

Trzysemestralne studia podyplomowe ALO trwają od lutego 2018 r. do listopada 2019 r. Zajęcia stacjonarne w ramach studiów podyplomowych odbędą się w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej.

Program studiów obejmuje:

 • trzy 3-dniowe zjazdy stacjonarne,
 • interaktywny kurs internetowy,
 • trzy 4-godzinne spotkania wykładowe,
 • 28 godzin indywidualnych spotkań z doradcą (ustalane indywidualnie),
 • spotkania sieci współpracy nauczycieli – liderów szkolnego doskonalenia.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu: https://alo.ceo.org.pl/