19 stycznia 2018

Świętokrzyska Matura Próbna po raz dziewiąty

W marcu odbędzie się kolejna, dziewiąta edycja Świętokrzyskiej Próbnej Matury. W tym roku nowością będzie poziom rozszerzony.

Od kilku dni można zgłaszać swój udział w egzaminie, który organizuje Uniwersytet Jana Kochanowskiego we współpracy z „Echem Dnia”, Radiem Kielce i Urzędem Miasta w Kielcach. Akcję wspiera TVP3 Kielce. Jest to najbardziej „medialny” egzamin w Polsce. Pomysł narodził się w redakcji „Echa Dnia”, dziennikarze zajmują się nie tylko promocją, ale i organizacją wydarzenia. Przygotowaniem arkuszy zajmuje się Samorządowy Ośrodek
Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (język polski i matematyka) i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (język angielski).

Co roku wprowadzane są nowości do egzaminu. W 2018 roku, oprócz poziomu podstawowego, będą również arkusze z poziomu rozszerzonego z języka polskiego i matematyki. Na próbie pojawi się również arkusz z chemii na poziomie rozszerzonym. Z organizatorami współpracuje firma 3ECH Edukacja.

Tegoroczna matura próba rozpocznie się 8 marca. O godzinie ósmej odbędzie się egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia o godzinie 12 przeprowadzony zostanie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

Następnego dnia, w piątek 9 marca, taki sam scenariusz dotyczył będzie egzaminu z matematyki. O godzinie ósmej odbędzie się poziom podstawowy egzaminu, o godzinie 12 poziom rozszerzony.

W poniedziałek, 12 marca odbędą się dwa kolejne egzaminy próbne – język angielski na poziomie podstawowym i chemia na poziomie rozszerzonym. W przypadku egzaminu z chemii arkusz egzaminacyjny zostanie przesłany mailem na adres dyrektora szkoły. W przypadku pozostałych egzaminów arkusze zostaną wydrukowane dla każdego ze zgłoszonych uczniów. Szkoły otrzymają arkusze bezpłatnie, dostarczone zostaną też płytki CD z nagraniem lektora (na egzamin z języka angielskiego). Nauczyciele otrzymają schematy oceniania arkuszy.

Zgłoszenie szkoły należy przesłać na adres mailowy ujk.promocja@gmail.com, informacje pod numerem telefonu 509 711 470. Zgłoszenia przyjmowane są do piątku, 9 lutego. W zgłoszeniu należy podać liczbę uczniów, którzy będą zdawać poziom podstawowy danego przedmiotu i liczbę uczniów, którzy zdawać będą poziom rozszerzony (z języka polskiego i matematyki).

Arkusze będą wydawane w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego przy ulicy Zagórskiej 14. Tradycyjnie, dla szkół spoza Kielc arkusze zostaną dostarczone do wyznaczonych punktów dystrybucji w każdym z powiatów.

Organizatorzy proszę o nie przeprowadzanie próbnego egzaminu wcześniej niż w wyznaczonych terminach.