18 stycznia 2018

Rozliczenie wydatkowania środków z Narodowego Programu Stypendialnego za 2017 rok

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie
i Wójtowie Gmin
w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie załącznika dotyczącego realizacji pomocy materialnej dla uczniów przeznaczonej na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych przekazanych z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w roku 2017 oraz zaangażowanych środków własnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia br.

Informację należy przekazać w formie elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl tel. 413421906

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki