28 sierpnia 2018

Europejski Konkurs Statystyczny

Europejski Konkurs Statystyczny organizowany jest już po raz drugi przez Eurostat i zgłoszone urzędy statystyczne z krajów europejskich.

Celem Konkursu jest wzbudzenie zaciekawienia statystyką wśród uczniów oraz zachęcanie nauczycieli do wykorzystywania oficjalnych statystyk podczas zajęć z młodzieżą.

Konkurs ma charakter zespołowy i przeznaczony jest dla uczniów w kategoriach wiekowych: 14 – 16 lat (uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum) i 16 – 19 lat (uczniowie szkółponadgimnazjalnych). Składa się z części krajowej i europejskiej.

Rekrutacja do konkursu rozpoczyna się 20 października 2018 roku.

Szczegółowe zasady konkursu zamieszczone są na stronie http://eks.stat.gov.pl