17 stycznia 2018

Spotkanie Zespołu do Spraw Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół zawodowych,
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
w województwie świętokrzyskim

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu Zespołu do Spraw Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego, które odbędzie się 1 lutego 2018 r. w Targach Kielce S.A. ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce.

Myśl przewodnia obrad skoncentrowana jest wokół różnych wymiarów wspierania rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie województwa świętokrzyskiego przez podmioty ściśle związane z kształceniem zawodowym.

Deklarację uczestnictwa proszę wypełnić do dnia 25 stycznia 2018 r. poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony poniżej.

Szczegółowe informacje zostaną przesłane Państwu drogą e-mailową.

Osobami do kontaktu są:

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

 

Załączniki

Program spotkania Zespołu
Data: 2018-01-17, rozmiar: 41 KB