15 stycznia 2018

Zaproszenie na uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Szanowni Państwo,
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Nauczyciele z terenu województwa świętokrzyskiego

Serdecznie zapraszam do udziału w uroczystości wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 18 stycznia 2018 roku ( czwartek ) o godz. 13.00 w Sali nr 3 budynku „Okrąglak” Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, IX Wieków Kielc 3.

Państwa Dyrektorów szkół i placówek oświatowych proszę o poinformowanie zainteresowanych nauczycieli oraz umożliwienie im wzięcia udziału w uroczystości.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik