17 stycznia 2018

[Aktualizacja] Świętokrzyski Dzień Koszykówki

Świętokrzyski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w akcji pn. Świętokrzyski Dzień Koszykówki. Akcja będzie się składała z dwóch części. W pierwszej może wziąć udział każda szkoła, która w dniu 30 stycznia 2018 r. zorganizuje na swoim terenie dowolną imprezę sportową związaną z piłką koszykową. Może to być turniej klasowy lub międzyszkolny, otwarty trening, warsztaty lub inna forma aktywności.

Druga część ŚDK to Turnieje Koszykówki szkół podstawowych, które odbędą się w 31 stycznia.

  • Dla dziewcząt z roczników 2007 i młodszych, turniej odbędzie się w hali Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej (ul. Parkowa 4). Początek o godz. 9.00.
  • Dla chłopców z klas IV-VI, turniej odbędzie się w Szkole Podstawowej w Mąchocicach Scholasterii. Początek o godz. 9.00

W każdym z turniejów może wziąć udział maksymalnie 8 drużyn. Decyduje kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, że zdanego powiatu może wziąć udział tylko jedna drużyna. Informacje o turniejach można uzyskać pod numerem telefonu 413421783. Zgłoszenia drużyn do turniejów przyjmowane będą do 29 stycznia.

Zgłoszenia szkół, które zamierzają przeprowadzić imprezy sportowe w ramach Świętokrzyskiego Dnia Koszykówki na swoim terenie oraz chętnych do udziału w turnieju potrwają do 25 stycznia. Wypełnione formularze należy przesłać na adres pawel.boron@kuratorium.kielce.pl. Sprawozdanie z przebiegu akcji na terenie szkoły należy przesłać na ten sam adres e-mail do dnia 2 lutego.

Świętokrzyski Dzień Koszykówki to kolejna akcja organizowana w ramach „Świętokrzyskich Dni Sportu”. W roku szkolnym 2016/2017 odbyły się imprezy sportowe z badmintona, piłki siatkowej, tenisa stołowego, turystyki rowerowej i tenisa ziemnego. Celem akcji jest promocja aktywności fizycznej wśród uczniów, propagowanie wybranych sportów oraz wspieranie i promowanie działalności szkół w zakresie rozwoju kultury fizycznej.

Załączniki

Regulamin Turnieju dziewcząt - ZPO Złota
Data: 2018-01-11, typ pliku: PDF, rozmiar: 0 B
Regulamin Turniej chłopców - SP Mąchocice Scholasteria
Data: 2018-01-17, typ pliku: PDF, rozmiar: 213 KB
Zgłoszenie do Turniejów Koszykówki
Data: 2018-01-11, typ pliku: DOC, rozmiar: 0 B
Zgłoszenie do SDK
Data: 2018-01-11, typ pliku: DOCX, rozmiar: 0 B
Sprawozdanie z SDK
Data: 2018-01-11, typ pliku: DOCX, rozmiar: 0 B