5 stycznia 2018

Powołanie Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Ministerstwie Edukacji Narodowej

W dniu 4 stycznia 2018 r. Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska powołała Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych.

Praca Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych pod przewodnictwem Pani Marzeny Machałek, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej ma skupiać się przede wszystkim na opiniowaniu i proponowaniu zmian w kształceniu zawodowym, w tym udziale w tworzeniu rozwiązań organizacyjno-prawnych, wsparciu działań Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratoriów Oświaty w zakresie konsultowania proponowanych zmian w kształceniu zawodowym, udziale w działaniach informacyjno-promocyjnych z zakresu kształcenia zawodowego.

Podczas pierwszego posiedzenia Pani Minister Anna Zalewska wręczyła powołania członkom Rady. Zostały omówione najważniejsze potrzeby zmian w kształceniu zawodowym oraz ustalono harmonogram prac Rady.

Z każdego województwa do Rady powołano dwóch dyrektorów. Kandydatów z naszego regionu: Panią Małgorzatę Banasik-Rusak dyrektora Zespołu Szkół Spożywczych w Kielcach oraz Lucynę Wojnowską dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju wybrała komisja pod przewodnictwem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

W pracę Rady zaangażowani są również przedstawiciele Kuratoriów Oświaty ze wszystkich województw. Do zadań koordynatorów ds. kształcenia zawodowego będzie należało wspieranie szkół w nawiązywaniu współpracy z pracodawcami, wsparcie pracodawców w nawiązywaniu współpracy ze szkołami, udział w konsultacjach zmian w kształceniu zawodowym i w działaniach związanych z rozwojem doradztwa zawodowego
w systemie oświaty. Koordynatorami ds. kształcenia zawodowego z ramienia Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty są pracownicy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii: starszy wizytator Ewa Pietraszek oraz wizytator Małgorzata Zielińska-Perczak.

Życzymy wszystkim członkom Rady owocnych działań sprzyjających rozwojowi szkolnictwa zawodowego.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik