22 grudnia 2017

Klasy patronackie Telewizji Polskiej w liceach ogólnokształcących i technikach

Informacja o specjalnej ofercie edukacyjnej Telewizji Polskiej S.A skierowanej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – liceów ogólnokształcących prowadzących kształcenie w klasach o profilu dziennikarskim, dziennikarsko-historycznym, dziennikarsko-artystycznym, filmowym, a także techników prowadzących naukę w branży elektronicznej, telekomunikacyjnej oraz elektrotechnicznej.

Przedstawiona przez TVP oferta jest bezpłatna. Obejmuje ona m.in. możliwość udziału uczniów w zajęciach zorganizowanych w Akademii Telewizyjnej prowadzonej przez najlepszych specjalistów i trenerów, możliwość odbycia praktyk wakacyjnych i weekendowych w wielu działach TVP S.A oraz organizację zjazdów i obozów szkoleniowych. Propozycja współpracy szkół z TVP może obejmować również specjalistyczne doradztwo skierowane dla nauczycieli, opiniowanie szkolnych projektów i przedsięwzięć z dziedziny mediów, a także organizację e-learningowych kursów wspierających naukę zawodów z szeroko pojętej branży telewizyjnej.

Więcej informacji na ten temat udziela Pan Marek Łagowski, Akademia TVP, telefon: 601 600 968, e-mail: marek.lagowski@tvp.pl.

Załączniki