22 grudnia 2017

Konkurs „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”

Politechnika Śląska organizuje konkurs dla uzdolnionych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Ambitni maturzyści mogą w nim starać się o przyjęcie na wybrane kierunki studiów stacjonarnych w Politechnice bez postępowania kwalifikacyjnego. Rywalizując w dyscyplinach matematyki, chemii, informatyki i fizyki będą ubiegać się o nagrody I stopnia – przyjęcie na wybrany kierunek studiów stacjonarnych (10 laureatów), II
stopnia – 40 punktów preferencyjnych, III stopnia – 30 punktów preferencyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zmagania są dwuetapowe: w pierwszej części uczestnicy rozwiązują zadania dostępne na platformie informacyjnej konkursu, w drugiej, która odbędzie się w marcu 2018 roku, zakwalifikowani rozwiązują zadania w siedzibie uczelni. Prace oceniać będą komisje przedmiotowe, w skład których wchodzą nauczyciele akademiccy Politechniki Śląskiej.

Szczegółowe warunki uczestnictwa określone są w Regulaminie dostępnym na stronie www.zlotyindeks.pl, gdzie znaleźć można również przykładowe zadania z poprzedniej edycji.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 15 stycznia 2018 pod za pomocą formularza dostępnego na stronie https://sorek.polsl.pl/zlotyindeks.