21 grudnia 2017

Program SKS na rok 2018 ogłoszony

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na operatora krajowego oraz operatorów wojewódzkich programu Szkolny Klub Sportowy w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Informacje odnośnie naboru na realizację zadań w ramach „Programu SKS” w 2018 r.:

  • Kwota w naborze na 2018 rok wynosi 54 525 000 zł (ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).
  • Minister sportu wyłoni 16 wojewódzkich operatorów programu i jednego operatora krajowego.
  • Program będzie realizowany od 1 stycznia do 15 grudnia 2018 r.
  • Termin składania wniosków na operatora trwa do 15 stycznia 2018 r.
  • Rozpatrzenie wniosków nastąpi do 31 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na Biuletynie Informacji Publicznej MSiT.

W tegorocznej edycji Programu SKS udział wzięło 289904 uczestników, 12738 nauczycieli z 9732 szkół.

Celem programu jest:
1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci  młodzież.
2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci oraz młodzieży.
4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
5. Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych oraz mniej sprawnych fizycznie ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.
7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.