21 grudnia 2017

Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za rok 2017

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa, Starostowie Powiatów, Prezydenci  i Burmistrzowie Miast , Wójtowie Gmin,
Organy prowadzące szkoły i biblioteki pedagogiczne województwa świętokrzyskiego

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedłożenie sprawozdania z realizacji Priorytetu 3: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, który dotyczy wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i  młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych zgodnie z załączonymi wzorami.

Jednocześnie uprzejmie przypominam, że do sprawozdania należy dołączyć kopie opisanych oraz podpisanych przez upoważnione osoby faktur/ rachunków/ innych dokumentów potwierdzających dokonanie płatności.

Ww. rozliczenie z wykorzystania wsparcia finansowego należy przesłać w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2018 roku w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w  Kielcach  25-516  al. IX Wieków Kielc 3 oraz w wersji elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Formularz sprawozdania organ prowadzący szkołę
Data: 2017-12-21, typ pliku: XLSX, rozmiar: 20 KB
Formularz sprawozdania organ prowadzący bibliotekę
Data: 2017-12-21, typ pliku: XLSX, rozmiar: 18 KB