20 grudnia 2017

Zarządzenie nr 613/2017 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia obowiązującej w 2018 r. opłaty wnoszonej przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji

Załączniki

Zarządzenie nr 613 2017
Data: 2017-12-20, typ pliku: PDF, rozmiar: 3 MB