18 grudnia 2017

Rozliczenie rządowego programu „Wyprawka szkolna” za 2017 rok

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w woj. świętokrzyskim

W związku z zakończeniem realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku „Wyprawka szkolna” zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłożenie sprawozdania  dotyczącego liczby uczniów objętych programem oraz wykorzystania otrzymanych środków finansowych z dotacji celowej w 2017 roku.

Uzupełnioną tabelę należy przekazać w wersji elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl a następnie przesłać w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2018 roku.

Dotację należy rozliczać z dokładnością do groszy.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Tabela rozliczenie za 2017 rok
Data: 2017-12-18, typ pliku: XLSX, rozmiar: 55 KB