15 grudnia 2017

Wręczenie dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów

W piątek 15 grudnia br. w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystości wręczenia dyplomów dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość została zorganizowana przez Wojewodę Świętokrzyskiego przy współudziale Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyła Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski oraz Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty. Stypendia otrzymało 133 najzdolniejszych uczniów z województwa świętokrzyskiego.

„Przyjmijcie moje najszczersze gratulacje i życzenia dalszych sukcesów. Jestem przekonana, że otrzymanie tak prestiżowego stypendium będzie dla Was zachętą do dalszej pracy” – powiedziała wojewoda Agata Wojtyszek do nagrodzonych uczniów. Kazimierz Mądzik do gratulacji i życzeń skierowanych do młodzieży, dołączył podziękowania dla dyrektorów, nauczycieli, organów prowadzących szkoły oraz rodziców, za troskę, zaangażowanie, stworzenie odpowiednich warunków oraz pokierowanie rozwojem tych młodych ludzi.
Uroczystość uświetnił występ uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół średnich. Może je otrzymać najlepszy uczeń w danej szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen oraz promocję z wyróżnieniem, albo uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.