13 grudnia 2017

Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
z terenu województwa świętokrzyskiego

Instytut Badań Edukacyjnych – na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej – przystępuje do realizacji siódmej edycji Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment – PISA). Program bada, jak młodzież pod koniec obowiązkowego kształcenia w szkole jest przygotowana do dalszej kariery edukacyjnej, wymagań rynku pracy oraz dorosłego życia.

W roku 2018 badanie główne odbędzie się w okresie 1 marca – 25 kwietnia i obejmie 228 wylosowanych gimnazjów, 15 szkół podstawowych i 15 szkół średnich z terenu całej Polski.

Sprawą kluczową dla powodzenia badania, a tym samym sformułowania poprawnych wniosków o poziomie wiedzy polskich piętnastolatków, jest uczestnictwo w nim wszystkich wylosowanych szkół.

Pragnę podkreślić, że badanie PISA jest dla uczniów oraz szkół badaniem dobrowolnym i anonimowym (do udziału uczniów wymagana jest zgoda rodziców). Upowszechniane są wyłącznie zbiorcze zestawienia na poziomie międzynarodowym oraz ogólnokrajowym (bez identyfikacji szkół, uczniów, ich miejscowości i regionów). Wyniki badania nie będą wykorzystywane ani do oceny poszczególnych szkół, ani też indywidualnej wiedzy i umiejętności uczniów. Procedura badania nie pozwala także na ujawnianie szkół biorących w nim udział.

Zaznaczyć jednak należy, iż w celu uzyskania reprezentatywnych wyników standardy PISA pozwalają jedynie na niewielką skalę odmów szkół i uczniów. Przekroczenie tego limitu powoduje bowiem wyłączenie kraju z porównań międzynarodowych. Od wiedzy dyrektorów i nauczycieli na ten temat oraz ich zaangażowania zależy w dużej mierze podejście uczniów do testów programu PISA, a pośrednio także zgoda rodziców na udział ich dzieci w badaniu.

Szczegółowe informacje o programie PISA znajdują się na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych (www.ibe.edu.pl) oraz na stronie OECD (www.pisa.oecd.org). Dodatkowych wyjaśnień może udzielić Państwu Pani Joanna Kaźmierczak z Zespołu PISA w Polsce, tel. 22 / 241 71 21, e-mail: j.kazmierczak@ibe.edu.pl.

 Mając na uwadze znaczenie badania, zwracam się do Państwa Dyrektorów o życzliwe podejście do jego realizacji.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik