13 grudnia 2017

Informacja o konferencji „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”

7 grudnia 2017 r. odbyła się konferencja „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej” zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Kielcach na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Konferencję otworzył Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, który podkreślił znaczenie edukacji włączającej jako procesu wspierania rozwoju każdego dziecka oraz wychodzenia naprzeciw różnorodnym ich potrzebom.

Uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpienia dr. Karola Bidzińskiego z Instytutu Edukacji Szkolnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na temat „Istoty edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji wszystkich uczniów”.

Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach przedstawili zmiany w przepisach prawa dotyczące organizacji kształcenia  i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz udzielili odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu edukacji włączającej.

W panelu dobrych praktyk  swoimi doświadczeniami w realizacji edukacji włączającej podzieliły się: Pani Marzena Tranowska-Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 im. Ignacego Paderewskiego w Kielcach oraz Pani Irena Sobieraj- Pedagog szkolny w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, edukator i doradca metodyczny  w Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik