6 grudnia 2017

Stypendyści ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017

Miło mi poinformować, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej  za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017  z województwa świętokrzyskiego zostało wyróżnionych  stypendiami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  7 uczniów.

Bardzo serdecznie gratuluję stypendystom i życzę dalszych sukcesów.

Jednocześnie informuję, że  uroczyste wręczenie  dyplomów stypendystom nastąpi w terminie późniejszym.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Wykaz Stypendystów Ministra Edukacji Narodowej

Lp. Nazwisko i imię Szkoła
1. Dziuba Maciej II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich
26-200 Końskie ul. Sportowa 9
2. Grzebieluch Mikołaj II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich
26-200 Końskie ul. Sportowa 9
3. Maksim Jakub Katolickie Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu
27-600 Sandomierz ul. św. Jadwigi Królowej 5
4. Sabat Mateusz Kamil Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach
25-365 Kielce ul. Słowackiego 5
5. Waliszczak Grzegorz Piotr Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. J. Kilińskiego 19
6. Wesołowski Paweł Krzysztof II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich
26-200 Końskie ul. Sportowa 9
7. Wójcik Krzysztof Publiczne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Połańcu
28-230 Połaniec ul. Żapniowska 1