6 grudnia 2017

X Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych

Szkoła Policji w Pile zaprasza szkoły prowadzące klasy o profilu policyjnym do udziału w X jubileuszowym Ogólnopolskim Turnieju Klas Policyjnych.

Zgłoszenia reprezentacji przyjmowane będą do 10 stycznia 2018 r. Zgłoszenie należy przesłać pocztą tradycyjną, elektroniczną lub faksem na formularzu, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Turniej odbędzie się odbędzie się w dniach 16–17 kwietnia 2018 r. w Szkole Policji w Pile.

W ramach X Turnieju rozegrane zostaną następujące konkurencje:

  • sprawdzian obejmujący ogólną wiedzę o Policji,
  • test sprawności fizycznej (tor przeszkód),
  • test umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
  • test umiejętności strzeleckich.

Informacje dotyczące Turnieju będą publikowane na stronie internetowej Szkoły (www​.pila​.szkolapolicji​.gov​.pl) w zakładce Turniej Klas Policyjnych.

Szczegółowych informacji udzielają: podinsp. Jacek Słoński – tel. (67) 352 21 60, tel. kom. 695 820 161, oraz podinsp. Wojciech Thiel – tel. (67) 352 24 23, tel. kom. 605 597 988.

Załączniki

Regulamin X TKP
Data: 2017‐​12‐​06, rozmiar: 3 MB