5 grudnia 2017

Szkoła wspólnotą wychowującą i kształtującą dla Niepodległej

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół, Nauczyciele,
Pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli
województwa świętokrzyskiego

Uprzejmie informuję, że 12 grudnia 2017 r., o godz. 11.00 w Gmachu Senatu RP w Sali 217 odbędzie się konferencja pt. Szkoła wspólnotą wychowującą i kształtującą dla Niepodległej. Organizatorem konferencji jest Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP oraz Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL. Celem konferencji jest teoretyczne i praktyczne wsparcie środowiska oświatowego w realizacji priorytetu edukacyjnego bieżącego roku szkolnego jako Roku dla Niepodległej. Wszystkich zainteresowanych w udziale w konferencji proszę o kontakt z Panem wizytatorem Łukaszem Majem, e-mail: lukasz.maj@kuratorium.kielce.pl do dnia 5 grudnia 2017 r. (udział bezpłatny, dojazd i powrót we własnym zakresie).

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik