5 grudnia 2017

Wydarzenie patriotyczne – Uroczyste nadanie sztandaru Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu

Załączniki

UROCZYSTE NADANIE SZTANDARU SZKOLE PODSTAWOWEJ
Data: 2017‐​12‐​05, rozmiar: 449 KB