1 grudnia 2017

Finał konkursu historycznego „Józef Piłsudski – w sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin”

4  grudnia 2017 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu historycznego, poświęconego Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, Ośrodek Myśli Patriotycznej  i Obywatelskiej w Kielcach, a także VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Piłsudskiego w Kielcach. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik.

Konkurs został skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Kielce, a jego celem jest kształtowanie szacunku do wartości demokratycznych, jak również zainteresowanie młodzieży historią Polski XIX i XX wieku, a w szczególności postacią Józefa Piłsudskiego. Konkurs  przeprowadzono w dwóch etapach: szkolnym i miejskim. W pierwszym z nich zadaniem uczestników było rozwiązanie testu dotyczącego biografii Marszałka. W finale uczniowie wezmą udział w turnieju drużyn sprawdzającym wiedzę związaną z tematyką konkursu – będą musieli wykazać się kreatywnością, rozpoznać osoby i wydarzenia widoczne na zdjęciach,
a także na fragmentach filmów. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatorów. Zwycięzcy natomiast wyjadą na wycieczkę do Wilna. Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród uczestników oraz publiczność obserwującą turniej czeka atrakcja w postaci koncertu „W pieśni i boju” w wykonaniu zespołu CONRA MUNDUM.

 

Załączniki

Plakat
Data: 2017‐​12‐​01, rozmiar: 153 KB