1 grudnia 2017

Szkolenia z zakresu usuwania azbestu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach realizuje projekt pn. „Szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest dla uczniów szkół średnich/​ponadgimnazjalnych/​technicznych, kształcących w zawodach związanych z budownictwem” dofinansowany przez Ministerstwo Rozwoju ze środków „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032”.

Zasadniczym celem szkoleń jest zapoznanie uczestników z możliwie najszerszą wiedzą z zakresu bezpiecznego prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych.

Młodzi ludzie, uczniowie szkół średnich/​ponadgimnazjalnych/​technicznych, którzy niebawem wejdą na rynek pracy zawodowej niejednokrotnie spotkają się z tym, tak popularnym niegdyś materiałem budowlanym. Stąd wiedza o skutkach zdrowotnych związanych z nieprawidłowym jego usuwaniem będzie im niezbędna.

Projekt realizowany jest we współpracy z 50 szkołami z terenu całej Polski

W ramach projektu oprócz szkoleń stacjonarnych, stworzono także asynchroniczne szkolenie e‐​learningowe – „Azbest na budowie”.

Szkolenie te przygotowane zostało dla uczniów wszystkich szkół. Mogą w nim jednak wziąć udział także osoby niebędące uczniami, które zainteresowane są tematyką usuwania azbestu.

Kurs jest dostępny pod adresem https://​azbestnabudowie​.gig​.eu/