30 listopada 2017

Konkurs „Bliżej pszczół” – II edycja

Celem II Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej pszczół” jest popularyzacja wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym oraz wiedzy odnośnie możliwości funkcjonowania pszczoły miodnej w industrialnej rzeczywistości. Ponadto zachęcenie młodych ludzi do obserwowania życia pszczół i ich zwyczajów, zaczerpnięcia wiedzy na temat roślin miododajnych i pszczelarstwa oraz uświadomienia młodzieży znaczenia produktów pszczelich dla zdrowia człowieka.

Konkurs będzie odbywał się w 2 grupach wiekowych:

  • dla uczniów szkół gimnazjalnych,
  • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Termin zgłoszeń do udziału w konkursie upływa 20 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje: http://​www​.kul​.pl/​k​o​n​k​u​r​s​-​b​l​i​z​e​j​-​p​s​z​c​z​o​l​-​i​i​-​e​d​y​c​j​a​,​a​r​t​_​6​9​9​7​0​.​h​tml