30 listopada 2017

„Spotkania z historią, czyli polski patriotyzm – symbole narodowe i wojskowe. Tradycje orężne Wojska Polskiego”

KIELECKI SZWADRON KAWALERII im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich ma przyjemność zaprosić szkoły z terenu Kielc oraz województwa świętokrzyskiego na: „Spotkania z historią, czyli polski patriotyzm – symbole narodowe i wojskowe. Tradycje orężne Wojska Polskiego”.
Celem zajęć organizowanych od 2005 roku przez Kielecki Szwadron Kawalerii jest kształtowanie postaw patriotycznych, świadomości obronnej, obywatelskiej i historycznej młodzieży. Spotkania odbywają się w terminie: 28.11.2017 r. – 20.12.2017 r., na terenie Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych Kielce – Bukówka. Udział w spotkaniach jest bezpłatny; transport autokarowy – zapewnia organizator spotkań.
Tematyka spotkań:
1/ Prezentacja symboli narodowych Rzeczypospolitej Polskiej, symbole Sił Zbrojnych RP
oraz sposoby ich używania.
2/ Tradycje orężne Wojska Polskiego: pokaz sprzętu wojskowego, umundurowania
i uzbrojenia używanego w Wojsku Polskim okresu 20-lecia międzywojennego.
3/ Wizyta w Sali Tradycji Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych.
Szczegółów organizacyjnych dotyczących zgłoszenia chętnych, transportu autokarowego, dni oraz godzin spotkań udziela:
Dowódca Kieleckiego Szwadronu Kawalerii
Robert Mazur, tel. 661 174 541