28 listopada 2017

Podsumowanie pierwszego spotkania II cyklu szkoleń dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych z województwa świętokrzyskiego

Miło nam poinformować, że w dniu 22 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach odbyło się pierwsze spotkanie szkoleniowe dla nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego.

Organizatorem szkolenia był Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pan Kazimierz Mądzik, który uroczyście zainaugurował II cykl szkoleń. Pan Kurator podkreślił wagę wspomagania dyrektorów szkół i placówek w sprawowaniu przez nich nadzoru pedagogicznego oraz podziękował Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny – Panu Sebastianowi Nowaczkiewiczowi i Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach – Pani Kornelii Bem-Kozieł za przychylność, wsparcie w organizacji ww. szkoleń i serdeczne przyjmowanie w murach szkoły uczestników spotkań szkoleniowych.

W spotkaniu wzięli również udział: Pan Tomasz Pleban – Świętokrzyski Wicekurator Oświaty oraz Pan Zbigniew Wojciechowski – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii.

W naradzie uczestniczyło 52 dyrektorów. Podczas spotkania Pan Tomasz Pleban – Świętokrzyski Wicekurator Oświaty omówił zagadnienia związane ze zmianami w statucie szkoły/przedszkola w związku z nowymi przepisami prawa oświatowego. Pani Barbara Maciejewska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty omówiła zagadnienia dotyczące ucznia niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego, a Pan Wiesław Gruszka – starszy wizytator Kuratorium Oświaty przybliżył tematykę planowania nadzoru pedagogicznego i jego realizacji.