27 listopada 2017

Ogólnopolski konkurs historyczny „Nieznani bohaterowie, nieznane wydarzenia – Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922”

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół województwa świętokrzyskiego

W związku ze zbliżającą się setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości organizatorzy konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” pragną uczcić tę doniosłą chwilę organizując dodatkowy ogólnopolski konkurs historyczny pod tytułem „Nieznani bohaterowie, nieznane wydarzenia – Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922”.

Konkurs ten ma na celu popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o losach żołnierza i dziejach oręża polskiego, budzenie zainteresowań przeszłością, mobilizowanie młodzieży do aktywnego poszukiwania, gromadzenia i badania źródeł historycznych dotyczących swojej gminy, powiatu, województwa oraz prezentowania ich w nowatorskiej, interesującej i twórczej formie.

Konkurs jest skierowany do szkół podstawowych (kl. IV–VII), gimnazjów, branżowych szkół I stopnia i oddziałów zasadniczych szkół zawodowych. Polega on na wykonaniu pracy w formie opisowej lub audiowizualnej. Odbywa się on w dwóch etapach; szkolnym i finałowym, które zostaną przeprowadzone w terminach:

I  etap szkolny – do dnia 15 lutego 2018 r. organizowany przez dyrektorów szkół.

Szkoły, które wyrażają chęć uczestnictwa w tym konkursie zgłaszają się poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, dostępnego na stronie www.losyzolnierza.pl  w terminie od 20 listopada 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.

Szkolna komisja ocenia prace uczniów i kwalifikuje do finału po jednej pracy z każdej formy projektu i do dnia 15 marca 2018 r. przesyła wybrane prace w formie papierowej lub elektronicznej (DVD, pendrive)  na adres:

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
Nieświeska 54/56 (budynek 35)
03-867 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Projekt edukacyjny – Losy żołnierza”

 

II etap finałowy – do dnia 14 maja 2018 r. Główna Komisja Konkursu ocenia prace uczniów. W dniu 15 maja 2018 r. ogłasza zwycięzców tego konkursu.

Informacji dotyczących konkursu udziela:

Informacji dotyczących konkursu w Kuratorium Oświaty w Kielcach udziela: