27 listopada 2017

„Akademia Metodyczna” dla nauczycieli z powiatu włoszczowskiego i południowo-zachodniej części powiatu koneckiego

Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach serdecznie zapraszają nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli wychowania fizycznego w roku szkolnym 2017/2018 do aktywnego udziału w projekcie Akademia Metodyczna.

Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 będą kontynuować projekt „Akademia metodyczna” Głównym celem jest wsparcie metodyczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli wychowania fizycznego w realizacji zadań wynikających z nowej podstawy programowej oraz wypracowanie modelu współpracy nauczyciela klas I-III i nauczyciela wychowania fizycznego z terenu szkoły i gminy.

Projekt zakłada przeprowadzenie otwartych lekcji z wychowania fizycznego, dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych, obejmie swym zasięgiem każdy powiat naszego województwa. Zajęcia będą prowadzić nauczyciele wybrani po konsultacjach z dyrektorami szkół. W tym roku szkolnym planowane są lekcje z zakresu mini gier zespołowych dla edukacji wczesnoszkolnej, piłki koszykowej dla szkół podstawowych.

Dla nauczycieli prowadzących zostaną opracowane szczegółowe scenariusze lekcji według których przeprowadzą zajęcia. Konspekty lekcyjne zostaną przekazane dla nauczycieli wcześniej w celu zapoznania się z nimi. Ponadto planowane są spotkania z prowadzącymi, na których zostaną omówione wszystkie kwestie dotyczące toku lekcyjnego.

Po zajęciach przewidywana jest część merytoryczna. Dotyczyć będzie szczegółowego omówienia lekcji przez prowadzącego, także dyskusję tematyczną w przedmiotowej sprawie.

Kolejne spotkanie w ramach Akademii Metodycznej odbędzie się w Szkole Podstawowej w Olesznie dnia 14.12.2017 roku, godz. 10.50 – 11.35 lekcja klasy I-III, godz. 11.55 – 12.40 lekcja klasy IV-VII.

W związku z powyższym prosimy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli wychowania – fizycznego z powiatu włoszczowskiego i południowo-zachodniej części powiatu koneckiego, o potwierdzenie udziału do dnia 13.12.2017 roku. Kod formy PS10.

Koordynatorem działań: