24 listopada 2017

Komunikat dotyczący klas mundurowych

Szanowni Państwo

Informuję, że Minister Obrony Narodowej zatwierdził „Wstępne założenia koncepcji funkcjonowania klas mundurowych w systemie przygotowań obronnych państwa”.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa o zapoznanie się z dokumentem  oraz przesłanie swoich ewentualnych uwag na adres e-mail: lukasz.maj@kuratorium.kielce.pl do dnia 6 grudnia 2017 r. Dokument dostępny w linku poniżej.

Wstępne założenia koncepcji funkcjonowania klas mundurowych w systemie przygotowań obronnych państwa”.

Świętokrzyski Kurator Oświaty

 Kazimierz Mądzik