24 listopada 2017

IV edycja Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości

Do 8 grudnia 2017r. potrwają zapisy do IV edycji Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości. W olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie 2 i 3 klas gimnazjalnych oraz młodzież VII klas szkół podstawowych.

Ideą olimpiady jest dążenie do popularyzacji wiedzy i budowania świadomości ekonomicznej dzieci i młodzieży, rozbudzanie zainteresowań ekonomią i kształtowanie postaw przedsiębiorczych. Uczestnicy olimpiady poszerzają i weryfikują swoją wiedzę na temat zjawisk ekonomicznych rozwiązując zadania praktyczne i testy oraz biorąc udział w pracach grupowych. Pogłębioną ocenę przełożenia wiedzy na umiejętności praktyczne umożliwia etap II eliminacji, w którym uczniowie zespołowo uczestniczą w interaktywnej grze menedżerskiej online symulującej działalność przedsiębiorstw. Gra pozwala na sprawdzenie umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie, a także podejmowania decyzji na podstawie analizy danych finansowych oraz rynkowych w warunkach niepewności otoczenia.

Olimpiada objęta została honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wszelkie informacje dotyczące zasad zapisów, regulaminu, przebiegu olimpiady oraz proponowanych materiałów są dostępne na stronie www.szkolnaop.pl