4 grudnia 2017

Świętokrzyska Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach zaprasza do udziału w pierwszej edycji Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej.

Olimpiada jest skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jej celem jest zwiększenie poziomu edukacji w aspekcie przepisów konsumenckich wśród młodzieży oraz zachęcenie do zdobywania wiedzy z tej dziedziny. Hasłem przewodnim Olimpiady jest: „Zdobądź wiedzę i poznaj swoje prawa konsumenckie”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Olimpiada będzie składać się z dwóch etapów: powiatowego (test internetowy jednokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi), który odbędzie się nie później niż do 30 marca 2018 r. oraz wojewódzkiego (test pisemny jednokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi).

Honorowy patronat nad Olimpiadą objęli: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wojewoda Świętokrzyski i Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Regulamin Olimpiady jest dostępny na stronie internetowej http://​wiihkielce​.pl/​k​o​n​s​u​m​e​n​c​i​/​o​l​i​m​p​i​ada

Koordynatorem Olimpiady jest Alicja Majka‐​Kowalczyk, tel. 413661941, w. 104