21 listopada 2017

Konkurs „Polska-​Szwecja między rywalizacją i współpracą”

Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-​Dobrzyniu jest organizatorem II edycji konkursu „Polska-​Szwecja między rywalizacją i współpracą”, który nawiązuje do relacji polsko-​szwedzkich na przestrzeni dziejów.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej organizatora: www​.zamekgolub​.pl