21 listopada 2017

Konkurs “Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą”

Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu jest organizatorem II edycji konkursu “Polska-Szwecja między rywalizacją i współpracą”, który nawiązuje do relacji polsko-szwedzkich na przestrzeni dziejów.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej organizatora: www.zamekgolub.pl