21 listopada 2017

Projekt #KOMÓRKOMANIA

Fundacja DKMS zaprasza do udziału w projekcie #KOMÓRKOMANIA skierowanym do wszystkich uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

Celem projektu jest przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego oraz umożliwienie rejestracji jako potencjalny Dawca szpiku kostnego osobom, które podejmą świadomą decyzję o takiej rejestracji. Inicjatorem akcji rejestracji potencjalnych Dawców jest Fundacja DKMS, której intencją jest uwrażliwienie środowiska szkolnego na potrzeby drugiego człowieka, w tym konkretnym przypadku, każdej osoby dotkniętej nowotworem krwi.

W ramach współpracy ze szkołami Fundacja udostępnia materiały edukacyjne (scenariusze zajęć, prezentację wraz ze skryptem, a także filmy) oraz materiały promocyjne (plakaty, ulotki) niezbędne do przeprowadzenia zajęć w ramach realizacji zadań szkoły z zakresu programu profilaktyki, w tym promocji idei ratowania życia i zdrowia, jak również pomoc organizacyjną w celu przeprowadzenia akcji rejestracji potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych. Szczegółowe informacje na ten temat zakresu i zasad współpracy z Fundacją oraz materiały edukacyjne znajdują się na stronie internetowej Fundacji: www.dkms.pl/szkola

Koordynator projektu:
Agnieszka Wróblewska
Fundacja DKMS
Tel.22 882 95 72
E-mail agnieszka.wroblewska@dkms.pl