2 stycznia 2019

V Ogólnopolski Turniej All-Chemiczny

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do udziału w piątej edycji Ogólnopolskiego Turnieju All-Chemicznego.

Celem turnieju jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy chemicznej, wykorzystanie jej w praktyce przez młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz podejmowanie i prowadzenie zespołowych prac badawczych.

Szczegółowe informacje o turnieju znajdują się na stronie internetowej: http://www.alkahest.umcs.lublin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=322&Itemid=75