21 listopada 2017

Podsumowanie konferencji dla dyrektorów tzw. „małych szkół”

W  dniu 9 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym odbyła się konferencja, w której wzięło udział 45 dyrektorów tzw. „małych szkół”.

Uczestników powitała Pani Iwona Maj – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym a Pan Zbigniew Wojciechowski – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii otworzył konferencję.

W spotkaniu uczestniczył Pan Zdzisław Woźniak – Wójt Gminy Skarżysko Kościelne oraz Sekretarz Gminy – Pani Monika Mączyńska, którzy przedstawili dobre praktyki współpracy Gminy Skarżysko Kościelne (JST) z organami innymi niż JST.

Pani Barbara Maciejewska – starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii przedstawiła organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej, odpowiadała na pytania zadawane przez uczestników konferencji.

W drugiej części konferencji Pani Iwona Maj dokonała prezentacji działalności Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu. Również Pani Małgorzata Strzelec – dyrektor  Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze i Pan Jacek Banaszczyk – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim przedstawili działalność swoich placówek.

Pani Barbara Krzemińska – starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii omówiła najistotniejsze zmiany, jakie obowiązują dyrektorów szkół w zakresie sprawowania przez nich nadzoru pedagogicznego. Następnie podsumowała konferencję i zaprosiła do dalszej współpracy.

Tomasz Pleban
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty