16 listopada 2017

Akcja „Pocztówka dla Marszałka”

W związku ze zbliżającym się jubileuszem 150 rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego – 5 grudnia 2017 r., Związek Polaków w Magdeburgu powołał w 2016 roku inicjatywę pn. „Most Józefa Piłsudskiego w Magdeburgu”.

Impulsem do tych działań było ogłoszenie przez Magistrat Magdeburga planów budowy przedłużenia istniejącego już mostu przez Łabę, które to przebiegać ma nieopodal miejsca, w którym sto lat temu znajdował się „dom więzienny” internowanego wówczas Marszałka.

W numerze 175 „Generalnego Kuriera Magdeburskiego” można przeczytać artykuł pt. „Z Piłsudskim w Rote Horn – Jako adiutant w twierdzy Magdeburg – wspomnienia K. Sosnkowskiego z lat 1917 i 1918”, a w nim: ,,…imieniny Piłsudskiego, w dniu 19 marca 1918, przyniosły wielką niespodziankę. Przybywały góry listów i kartek pocztowych z powinszowaniem, po części pocztówki z prześlicznymi barwnymi widokami, przedstawiające sceny z polskiej przeszłości lub z wyobrażeniem przyszłości Polski. Wielokrotnie posiadały pocztówki również zbiorowe podpisy, a w przypadku analfabetów – nazwiska były pisane przez biegłego, lub też stawiano krzyżyki. Wszystkie te pocztowe przesyłki ukazują nam, jak wielkie znaczenie miał ten człowiek w polskim ludzie …”.

Ten artykuł był inspiracją, aby zaapelować do wszystkich Polaków mieszkających w Polsce i za granicą, o powtórzenie tej akcji. Tylko z tą różnicą, że nie w dniu jego imienin, lecz w dniu jego 150 urodzin: 5 grudnia 2017 r.

Aby wziąć udział w akcji należy wysłać pocztówkę do 27 listopada na adres biura Burmistrza miasta Magdeburg: Büro des Oberbürgermeisters
Alter Markt 6
D-39104 Magdeburg
Germany-Niemcy
z dopiskiem „J.K. Pilsudski”.