14 listopada 2017

Zaproszenie do udziału w konferencji „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół i placówek w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo,

Kuratorium Oświaty w Kielcach, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, zaprasza do udziału w  konferencji ,,Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”.

Konferencja odbędzie się 7 grudnia 2017 r.  w godzinach  10.00 – 14.00 w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim( sala 12 „Okrąglak”) Kielce, al. IX Wieków Kielc 3.

Uwaga!

  1. Z jednej szkoły/placówki w konferencji może wziąć udział tylko jedna osoba (dyrektor lub nauczyciel odpowiedzialny za organizację kształcenia specjalnego/pomocy psychologiczno-pedagogicznej).
  2. Z uwagi na fakt, że liczba miejsc na konferencji jest ograniczona decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Uczestnictwo  w konferencji należy potwierdzić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej. Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego istnieje możliwość zadania pytania z zakresu objętego tematyką konferencji.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik