14 listopada 2017

Konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU) w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”, działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”. Na realizację zajęć sportowych dla uczniów przeznaczono kwotę w wysokości 28,86 mln zł.

Zadania przewidziane do realizacji:
Zadanie nr 1

  • Zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych (m.in. narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, snowboard, łyżwiarstwo, hokej na lodzie).
  • Łączna kwota dofinansowania – 4,61 mln zł.
  • Zajęcia będą realizowane w terminie od 2 stycznia do 30 marca 2018 r.

Zadanie nr 2

  • Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.
  • Łączna kwota dofinansowania – 19,25 mln zł.
  • Zajęcia będą realizowane w terminie od 1 lutego do 7 grudnia 2018 roku.

Zadanie nr 3

  • Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-​kompensacyjnej.
  • Łączna kwota dofinansowania – 5 mln zł.
  • Zajęcia będą realizowane w terminie od 1 lutego do 7 grudnia 2018 roku.

Wnioski na w/​w zadania należy składać do 29 listopada 2017 r. Więcej informacji o konkursach znajduje się w BiP MSiT (https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2157,Otwartykonkurs-na-dofinansowanie-w-2018-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla‑u.html)