14 listopada 2017

Ogólnopolski Konkurs Retoryczny

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Retorycznym organizowanym przez Akademię Retoryki Igora Zalewskiego. Przedmiotem rywalizacji jest umiejętność publicznego wypowiadania się na tematy ważne społecznie.

Konkurs ma za zadanie promowanie mody na swobodne i ładne mówienie po polsku, a także zachęcać do dbałości o ojczysty język. Celem projektu jest również nauka sztuki dyskusji i skutecznej argumentacji oraz pokazywanie, że umiejętności krasomówcze pomagają w realnym życiu.

Kartę zgłoszeniową oraz krótkie filmy z wystąpieniem na dowolny temat należy przesłać do 31 grudnia 2017 r. na adres mailowy konkurs@akademiaretoryki.pl. Szczegółowe informacje o konkursie oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie http://akademiaretoryki.pl/ogolnopolski-konkurs-retoryczny