14 listopada 2017

Biennale Twórczości Dzieci i Młodzieży “Wielcy znani i nieznani”

Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku zaprasza do udziału w Biennale Twórczości Dzieci i Młodzieży “Wielcy znani i nieznani” – XV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny “William Turner – słońce we mgle”.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.mdk.rybnik.pl