13 listopada 2017

Przystanek Historia IPN: spotkanie „Skok cywilizacyjny PRL – znak czasów czy propaganda”

W Przystanku Historia IPN w Kielcach, 15 listopada 2017 r. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z dr. hab. Patrykiem Pleskotem pt. „Skok cywilizacyjny PRL –znak czasów czy propaganda”.

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu „Kłopoty z historią”, w którym podejmowane są zagadnienia dotyczące najnowszej historii Polski, nierzadko kwestii spornych i skomplikowanych.

Dekada rządów Edwarda Gierka przyniosła gospodarce PRL nowe technologie w przemyśle, podjęto i przeprowadzono szereg inwestycji przemysłowych, a sam I sekretarz zapisał się w pamięci Polaków jako
człowiek, który umożliwił im poznanie smaku Coca-Coli i spopularyzował motoryzację. Uczestnicy spotkania będą dyskutować z dr. hab. Patrykiem Pleskotem, o tym czy Polska rządzona przez komunistów mogła rzeczywiście być szóstą gospodarką świata czy też był to mit wykreowany przez propagandę, czy system komunistyczny ułatwiał czy utrudniał rozwój gospodarczy kraju, jakie koszty modernizacji ponosili Polacy i czy przekładało się to na ich codzienne życie.