9 listopada 2017

Program Centrum Edukacyjnego IPN Przystanek Historia na listopad 2017

I. WYDARZENIA OTWARTE

  • WYSTAWY

O Niepodległą. Rok 1914

I Kompania Kadrowa utworzona z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w sierpniu 1914 r. dała początek Legionom Polskim. Był to pierwszy regularny oddział Wojska Polskiego od czasów powstania styczniowego. Legiony utworzono w oparciu o oddziały Strzelca, Drużyny Strzeleckie, Polowe Drużyny Sokoła oraz inne organizacje paramilitarne działające przed I wojną światową, głównie na terenie zaboru austriackiego. Działały w ramach armii austro-węgierskiej i podlegały dowództwu Landwehry. Jesienią 1915 r., w szczytowym okresie rozwoju, w Legionach Polskich służyło ponad 16 tys. żołnierzy. Ekspozycję otwierają fotografie przedstawiające twórcę I Kompani Kadrowej, Józefa Piłsudskiego oraz Kazimierza Sosnkowskiego (jego zastępcy). Prezentowane na wystawie fotografie portretowe i zdjęcia dokumentujące życie codzienne na szlaku bojowym, pochodzą m.in. ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie. Do ich opisu wykorzystano cytaty ze wspomnień żołnierzy legionowych, zaczerpnięte z ich dzienników czy listów. Wystawa opracowana przez Oddział IPN we Wrocławiu z okazji 100. rocznicy powołania I Kompanii Kadrowej.

Opozycja i opór społeczny w regionie świętokrzyskim 1975-1989

Ekspozycja prezentuje osoby oraz wydarzenia związane z kształtowaniem się oporu społecznego i postaw opozycyjnych w regionie świętokrzyskim przed Sierpniem 1980 r. Przedstawiono również działalność „Solidarności” po powstaniu związku – zarówno w okresie legalnej działalności, jak również w czasie stanu wojennego. Oprócz działań opozycji antykomunistycznej zaprezentowano również metody i sposoby zwalczania jej przez władze komunistyczne. Ekspozycja powstała przede wszystkim w oparciu o materiały archiwalne, zgromadzone w Instytucie Pamięci Narodowej, ale także dzięki pamiątkom (fotografiom, ulotkom), pochodzącym ze zbiorów prywatnych. Wystawa opracowana przez Delegaturę IPN w Kielcach.

Wystawy prezentowane będą w listopadzie w godzinach otwarcia Przystanku Historia.

  • KŁOPOTY Z HISTORIĄ

15.11., godz. 17.00:  spotkanie z dr. hab. Patrykiem Pleskotem „Skok cywilizacyjny PRL – znak czasów czy propaganda?” poświęcone będzie modernizacji gospodarczej i postępowi społeczno–gospodarczemu, jaki nastąpił w Polsce po 1945 r.

  • SEANS HISTORYCZNY

21.11., godz. 17.00: projekcja filmu dokumentalnego „Z filmoteki bezpieki. Afery PRL”. „Z filmoteki bezpieki” to cykl prezentujący materiały zrealizowane przez Służby Bezpieczeństwa.  Wiodącym tematem są tym razem afery gospodarcze z okresu PRL, które bulwersowały ówczesne społeczeństwo, w tym malwersacje finansowe dokonywane na wielką skalę również pod płaszczykiem tajnych operacji służb specjalnych.

II. OFERTA DLA SZKÓŁ

  •  KONKURS

9.11., godz. 11.00:   konkurs historyczny „Józef Piłsudski – w sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Kielce (etap szkolny)

  • KONFERENCJA

16.11., godz. 10.00: konferencja naukowa „Józef Piłsudski w pamięci pokoleń” zorganizowana przez Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, Muzeum Historii Kielc oraz Archiwum Państwowe w Kielcach

  • DEBATA

29.11., godz. 10.00: turniej debat oksfordzkich „Historia w słowie zaklęta” dla młodzieży szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych.

 III. WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

 6.11., godz. 10.00: uroczystości pogrzebowe śp. Ludwika Machalskiego „Mnicha”, założyciela i dowódcy zbrojnej organizacji niepodległościowej, Staszowski Ośrodek Kultury, ul. Parkowa 6 oraz Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Staszowie.

16.11., godz. 18.00: projekcja filmu „Różyczka” w reż. J. Kidawy-Błońskiego w ramach IV Przeglądu Polskich Filmów Fabularnych „Historia w filmie”, Kino Fenomen (Wojewódzki Dom Kultury), ul. Ściegiennego 2