7 listopada 2017

Konferencja „Jak zrozumieć ucznia z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi? Praca z dziećmi i młodzieżą  z zespołem Aspergera”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy
szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach zapraszają do udziału w konferencji pn.: „Jak zrozumieć ucznia z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi? Praca z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera”.

Konferencja odbędzie się w dniu  24 listopada 2017 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, przy ul. Jagiellońskiej 109A  (w godz. 10.00 – 13.45).

Autyzm i zespół Aspergera to coraz powszechniej występujące zaburzenia rozwoju dziecka. W ostatnich latach obserwujemy stały wzrost liczby dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych. Trafnie postawiona diagnoza i odpowiednie działania terapeutyczne są podstawą odpowiedniego kształcenia, dostosowanego do możliwości psychofizycznych ucznia.

Celem konferencji jest wyposażenie uczestników w wiedzę przydatną do opracowania skutecznej strategii do codziennej pracy z dzieckiem zespołem Aspergera, przedstawienie metod i form pracy uwzględniających potrzeby i możliwości dziecka, a także najskuteczniejszych działań terapeutycznych w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Podczas spotkania specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki, terapii i logopedii, przedstawią praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera, poparte własnymi doświadczeniami.

Do udziału w konferencji zapraszamy nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz osoby zainteresowane ww. problematyką, pracujące lub planujące pracę z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Deklarację uczestnictwa proszę wypełnić do dnia 17 listopada 2017 r. poprzez formularz zgłoszeniowy on-line. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Informacja potwierdzająca udział w konferencji zostanie Państwu przekazana drogą e-mailową.  

Z ramienia Kuratorium Oświaty w Kielcach za organizację konferencji odpowiedzialni  są:

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Program konferencji
Data: 2017-11-07, typ pliku: DOC, rozmiar: 582 KB